bebel II

[Jakarta] sukar mengerti, sukar belajar;

bebal.

berkongsi