bazir

membazir berlebih-lebihan sehingga terbuang:
kenduri kahwin yang dibuat secara besar-besaran adalah ~ saja;

membazirkan menggunakan sesuatu dengan berlebih-lebihan sehingga terbuang, memboroskan, membuang-buang:
jangan ~ air dalam musim kemarau;
~ masa dan tenaga;

pembaziran perbuatan membazir(kan) (wang, masa, tenaga, dan sebagainya):
~ air berlaku di kebanyakan rumah;
~ sifar
tidak berlaku sebarang pembaziran;

pembazir orang yang suka membazir(kan).

berkongsi