bayar

~ waktu terima bayaran dibuat secara tunai sewaktu barangan diserahkan kepada pembeli;

berbayar dijelaskan, dilunaskan:
hutangnya di kedai itu belum ~ lagi;

membayar
1. memberi wang untuk harga barang yang diterima (untuk menyelesaikan hutang, sebagai upah kepada seseorang, dan lain-lain):
~ gaji;
~ hutang;
~ bil elektrik;

2. menunaikan (janji, kaul, dan lain-lain):
~ niat;

3. membalas (kebaikan dan lain-lain):
~ budi;
~ ansur
membayar sedikit-sedikit;
~ derau membalas budi (pertolongan beramai-ramai);
~ di belakang membayar sesudah menerima barang dan lain-lain;
~ di muka membayar sebelum menerima barang dan lain-lain;
~ hajat = ~ kaul = ~ nazar = ~ niat melepaskan (menunaikan) hajat (kaul dan lain-lain);
~ kontan [Indonesia] = ~ tunai membayar pada ketika menerima barang;

membayarkan
1. memberikan (wang dan lain-lain) untuk membayar:
dengan apa engkau ~ harta orang yang telah rosak itu?;
~ nyawa
mengorbankan nyawa;

2. membayar untuk:
kami terpaksa ~ dia bil elektriknya itu;

terbayar
1. mampu (berupaya) membayar;

2. dibayar:
kegigihan dan usahanya selama ini sudah ~ dengan berbagai-bagai anugerah yang diterima;

bayaran
1. (wang) yang dibayar:
mereka dikenakan ~ RM5.00 seorang;

2. (orang) yang dibayar:
serdadu ~;

3. gaji, upah, biaya:
pada akhir bulan kami menerima ~;

pembayaran perihal (tindakan dan sebagainya) membayar, penjelasan (harga barang dan lain-lain), pelunasan (hutang):
~ harus dilakukan pada akhir bulan;

pembayar
1. orang yang membayar:
pemerintahlah ~ segala wang belanja selama aku belajar;
~ cukai;

2. wang (harta dan lain-lain) yang digunakan untuk membayar:
wang ~ hutang.

berkongsi