batiniah

[Arab] bersifat kebatinan:
hidup itu akan sempurna kalau terdapat keseimbangan antara keperluan-keperluan lahiriah dan ~.

berkongsi