batin I

1. (dalam) hati, perasaan dalam hati:
ia dukacita dalam ~nya;
di peringkat itu, ~nya bercanggah lagi;

2. (berkenaan (dengan)) jiwa:
penyakit ~;

3. tersembunyi, ghaib, tidak kelihatan:
pertalian ~;

berbatin bercakap (membaca) dalam hati;

membatinkan menyembunyikan, merahsiakan;

kebatinan
1. perihal batin;

2. = ilmu ~ ilmu batin, tasawuf.

berkongsi