batik

= kain ~ kain yang bercorak (dilukis atau ditera dengan lilin dan dicelup);
~ cap batik yang dicap (dicetak);
~ Kelantan batik yang dibuat di Kelantan;
~ Semarang
a) batik buatan Semarang;
b) (peribahasa) janda yang lebih cantik daripada semasa gadis;
~ tulisan (suratan) batik yang ditulis (disurat) dan bukan dicap;
~ Yogya batik yang dibuat di Yogya;
umpama ~ lasam, makin dibasuh makin berbau (peribahasa) makin lama makin bertambah baik;

membatik membuat batik (dengan tangan):
usaha ~ semakin mendapat tempat yang baik di Terengganu;

batikan hasil membatik:
anak-anak perempuan itu bersarung kain panjang ~ mereka sendiri;

pembatikan
1. tempat membuat (perusahaan) batik;

2. cara membuat batik;

pembatik pengusaha (pembuat) batik.

berkongsi