batalion

1. unit tentera yang terdiri daripada tiga kompeni atau lebih:
pada tahun 1937, hanya ada lima ~ tentera di Tanah Melayu;

2. [bahasa percakapan] (sesuatu) kumpulan yang ramai:
dia membawa satu ~ kawannya ke rumah pada hari raya.

berkongsi