basut

[arkaik] pancaran air;

membasut, berbasut memancar, memancut.

berkongsi