basmi

membasmi menghapuskan, membanteras, memerangi:
~ buta huruf;

pembasmian perihal (tindakan, usaha, dan sebagainya) membasmi;

pembasmi orang (alat dan lain-lain) yang membasmi.

berkongsi