bas III

[Indonesia-Belanda] nada yang rendah (pada muzik), bes.

berkongsi