barut II

[Minangkabau];

membarut menggosok, mengurap, melumas, menyapu.

berkongsi