barter

perdagangan dengan cara tukar-menukar barang.

berkongsi