bapet

[Jakarta]

1. buruk, tidak baik;

2. tidak mempunyai wang.

berkongsi