bankrap

(berada dalam keadaan) tidak berupaya hendak menyelesaikan hutang, muflis:
syarikat itu ~ akibat kerugian besar yang dialaminya;

membankrapkan menyebabkan (menjadikan) bankrap, menyebabkan menjadi bankrap (atau muflis);

kebankrapan keadaan atau kejadian bankrap, kemuflisan:
kesannya terhadap sektor pengilangan berasaskan eksport sangat teruk, menyebabkan ~ dan pengangguran.

berkongsi