banian

[sastera lama] peti (kecil) tempat menyimpan barang-barang berharga:
Hang Isa pantas memohonkan emas barang tiga kati dan kain barang tiga ~;

=benian I

berkongsi