bangkut

tidak menjadi besar, kerdil (orang, pokok, dan lain-lain);
tanduk ~ tanduk yang tidak menjadi besar.

berkongsi