bang III

bunyi benda yang jatuh (meletup dan lain-lain).

berkongsi