banderik

[Jakarta] sejenis minuman yang dibuat daripada air yang dimasak dengan halia dan lain-lain;
sejenis serbat.

berkongsi