ban III

[Indonesia-Belanda]

1. jalan (kereta api dan lain-lain);

2. landasan terbang (di lapangan terbang);

3. padang bola sepak.

berkongsi