balui

baluian [arkaik] tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, seri;

baloi.

berkongsi