balon

[Indonesia-Belanda] belon;
~ lampu bal lampu;

balonan, balon-balonan
1. belon permainan anak-anak;

2. = ~ sabun gelembung sabun;

3. berita yang dilancarkan untuk mengetahui pendapat orang (golongan) tertentu.

berkongsi