balela

[Jawa] [arkaik] menderhaka, melawan perintah;

= ambalela.

berkongsi