balau IV

membalau mengupas (kelapa), membuang duri (kulit durian).

berkongsi