balast

kelikir, batu lancur, dan lain-lain yang digunakan sebagai asas jalan atau landasan kereta api.

berkongsi