balap

[Indonesia] lumba, pacu:
kuda ~;
sepeda ~
basikal perlumbaan;

membalap berlari kencang, berlumba;

balapan
1. pacuan, perlumbaan;

2. padang perlumbaan, gelanggang pacuan.

berkongsi