balam II

balam-balam, berbalam, berbalam-balam, membalam nampak kurang jelas:
berbalam-balam wajahnya diselubungi kabus pagi;

membalamkan menjadikan kelihatan berbalam-balam:
~ pandangan.

berkongsi