balak

= kayu ~ batang pokok-pokok besar yang sudah dipotong;

membalak menghasilkan kayu balak (menebang pokok besar, memotong dahan-dahannya, dan lain-lain);

terbalak-balak [Perak] terapung-apung (di atas air);

pembalakan kerja-kerja (usaha) membalak:
beliau dipercayai menghasut kaum Penan supaya menentang kerajaan tentang operasi ~ yang dijalankan di kawasan kaum Penan itu;

pembalak orang yang mengusahakan pembalakan.

berkongsi