balairung, balairuang

= ~ seri tempat raja dihadap rakyat.

berkongsi