bakteriologi

cabang ilmu sains yang mengkaji bakteria.

berkongsi