bakteria

organisma seniyang hidup dalam tanah, air, bahan organik atau badan tumbuh-tumbuhan dan haiwan, dan sesetengahnya boleh menyebabkan penyakit;
~ denitrifikasi (Biologi) bakteria tanah yang menukarkan nitrat kepada nitrit dan akhirnya kepada nitrogen dalam keadaan tanpa oksigen;
~ nitrifikasi (Biologi) bakteria tanah yang mengoksidakan garam ammonium kepada nitrit, dan nitrit kepada nitrat.

berkongsi