bakau

sejenis tumbuhan (pokok di pantai), berus, berus mata buaya, mata buaya, lenggadai, tumu, tengar, lenggadai putut, beus, bangkita, Rhizophora spp., Ceriops spp., Bruguiera spp.;
jenis-jenisnya:
~ akik = ~ akit;
~ bakap
= ~ belukap = ~ gelukap = ~ hitam = ~ jangkar = ~ kurap = ~ minyak dan lain-lain; ~ bukit sejenis tumbuhan (pokok) di kawasan yang bergunung-gunung, Illicium cambodianum.

berkongsi