bakar

bahan ~ barang-barang yang akan dinyalakan (seperti minyak tanah dan sebagainya);
ikan ~ ikan panggang;
kayu ~ kayu api;
~ tak berapi (peribahasa) menaruh cinta tidak dengan sebenarnya;
~ tak berbau (peribahasa) maksud jahat yang tersembunyi;

membakar
1. menyalakan (memasang, menghanguskan) sesuatu dengan api:
~ kayu;
~ sampah;

2. memanaskan sesuatu (seperti ikan, daging, pisang, dan sebagainya) di atas api supaya masak, memanggang:
~ pisang;

3. memasak sesuatu (seperti kuih, ikan, daging, dan lain-lain) dengan jalan memanaskannya dalam ketuhar:
~ kuih;
~ kapur;

4. [kiasan] membuatkan seseorang marah atau meradang,:
Kalau engkau menjadi pemimpin, aku mesti kebuluran, ia ~ hati isterinya;

5. [kiasan] menyemarakkan sesuatu perasaan (seperti semangat, cinta, dan sebagainya):
gadis itu menjeling dan melemparkan senyuman yang ~ jiwa orang muda itu;
~ semangat;

6. menyebabkan terasa sangat panas seolah-olah terbakar:
panas yang kian terik dan ~ kulit kepala;
dibakar tiada hangus
(peribahasa) tidak dapat dipengapakan (kerana degil, berkuasa, dan lain-lain);

membakarkan membakar sesuatu untuk:
ia ~ anaknya ikan asin;

terbakar
1. sedang atau sudah bernyala (kerana dibakar dan lain-lain), habis dibakar;

2. [kiasan] menghangat, marah:
emak ~, lalu dilemparkannya kayu kepada saya;
~ kampung kelihatan asap, ~ hati siapa tahu
(peribahasa) kesusahan seseorang jarang dipedulikan orang lain, kerana tidak kelihatan olehnya;

kebakaran
1. kejadian sesuatu (rumah dan lain-lain) yang sedang terbakar:
~ besar yang dahsyat telah berlaku pagi ini;

2. terbakar;
~ janggut [Indonesia] [bahasa percakapan] bingung tidak keruan;

pembakaran
1. perihal (perbuatan dan sebagainya) membakar:
~ mayat;

2. [arkaik] tempat membakar:
~ kapur;

pembakar
1. orang yang kerjanya membakar sesuatu:
~ meriam;

2. yang membakar;
bom ~ [Indonesia] bom yang membakar;
zat ~ [Indonesia] oksigen;

3. (alat) yang digunakan untuk membakar sesuatu:
acuan ~ kuih.

berkongsi