baka I

1. keluarga (yang menurunkan), asal keturunan (ayah dan lain-lain);

2. benih (haiwan atau tumbuhan);
membuang ~ menyimpang daripada sifatnya (asalnya) yang turun-temurun, mencemarkan nama baik keluhurannya (orang tua dan lain-lain);
saka ~ (keluarga) yang menurunkan, (sifat-sifat) keturunan, turun-temurun;

pembakaan perihal memperkembang baka.

berkongsi