Baitullah

[Arab] rumah Allah (masjid di Mekah).

berkongsi