baik

1. memberi faedah apabila menggunakannya (melihat, membaca, dan sebagainya), elok (lawan buruk):
yang ~ dipakai, yang buruk dibuang;
buku ini ~ dibaca oleh kanak-kanak;

2. memuaskan hati dari segi rupa (mutu, kegunaan, dan lain-lain), elok:
cantuman baka yang ~;
mendidik anaknya dengan ~;

3. tidak jahat (kelakuan dan lain-lain):
~ budi pekertinya;

4. pulih, sembuh:
lukanya belum ~;

5. sangat sesuai dan rapat (berkenaan (dengan) perhubungan, persahabatan, dan sebagainya):
dia berkawan ~ dengan Aminah;

6. = baiklah ya (menyatakan persetujuan):
ambil buku itu! B~ mak;

7. biar, walau;
~ kawan mahupun (ataupun) lawan biar kawan, biar lawan;
~ hati suka menolong, mudah simpati dan pengasih;
~ sangka rasa muhibah;
buat ~ berpada-pada, buat jahat jangan sekali (peribahasa) membuat pekerjaan baik janganlah berlebih-lebihan, tetapi pekerjaan jahat jangan sekali-kali dibuat;

baik-baik
1. (sebagai pesanan) berjaga-jaga dalam melakukan sesuatu, hati-hati:
pandulah ~ kerana jalan itu bengkang-bengkok;

2. dengan rapi (menjaga atau memelihara sesuatu):
simpan barang ini ~;

3. dengan teliti (melakukan sesuatu):
tali itu diikatkan ~ supaya tidak tanggal;
baca ~ perenggan ini;

sebaik
1. serupa baik dengan, sama baik dengan:
penselmu tidak ~ pensel saya;

2. = sebaik-baik demi, serta, baru saja:
pencuri itu kena tangkap ~ saja ia memasuki rumah orang;

sebaiknya yang baik dan patut dilakukan, seelok-eloknya:
~ engkaulah yang bercakap dengan cikgu;

sebaik-baiknya
1. yang paling baik dan patut dilakukan, seelok-eloknya;

2. yang amat (sangat) baik:
kesempatan mencari keuntungan ini diambil ~ oleh orang asing;

berbaik, berbaik-baik tidak bermusuhan (bertengkar dan lain-lain):
orang kampung tertanya-tanya mengapa dia ~ dengan orang yang sejahat itu;
~ semula
berdamai;

berbaiki [sastera lama] = membaiki:
bendahara pun mengerahkan sekalian orang berlengkap dan ~ alat;

membaik = membaik pulih;

membaiki membetulkan:
jalan-jalan dijaga dan dibaiki oleh kerajaan;
jikalau tiada dapat dibaiki, jangan dipecahkan
(peribahasa) janganlah kita kusuntukan pekerjaan yang tidak dapat kita selesaikan;

membaikkan
1. membuat jadi baik, memulihkan;

2. menganggap lebih baik:
dia ~ kelakuan anaknya;

3. mendatangkan kebaikan (faedah dan lain-lain) kepada;
serta sepucuk surat diberi, ~ maksud paduka seri untuk membawa faedah bagi maksud paduka seri;

memperbaik menjadikan bertambah baik:
rancangan-rancangan untuk ~ taraf ekonomi orang Melayu;

memperbaiki [sastera lama] berbuat baik kepada:
Tuanku segala anak cucu patik sedia akan jadi hambalah Kebawah Duli Yang Dipertuan, hendaklah ia diperbaiki oleh anak cucu tuan hamba;

kebaikan
1. perbuatan baik:
apabila dia membuat sesuatu ~, sentiasa dipertalikannya dengan ayahnya, kerana ayah, untuk ayah;

2. sifat baik:
tidak sanggup saya membalas ~ budinya;

3. faedah:
di kampung-kampung kerajaan membuat jalan-jalan baru untuk ~ rakyat;

perbaikan
1. perihal (keadaan dan sebagainya) menjadi bertambah baik, perihal makin baik;

2. hasil membaiki:
segala usul, pindaan, dan ~ dengan ulasannya secepat-cepatnya disampaikan kepada pakar;
buku ini merupakan ~ buku-buku jenisnya yang terdahulu;

pembaikan perihal (perbuatan, usaha, dan sebagainya) membaikkan atau membaiki;
~ tanah perbuatan membaiki tanah supaya lebih subur;

pembaik orang yang (kerjanya) membaiki (membetulkan sesuatu):
~ kereta.

berkongsi