baik pulih

membaik pulih membaiki serta memulihkan sesuatu (jentera, pesawat, dan lain-lain) sehingga dapat digunakan atau dapat berfungsi dengan sempurna:
perkhidmatan ~ kapal;

pembaikpulihan perihal (perbuatan, proses, kerja dan sebagainya) membaik pulih:
~ bangunan yang dianggap bersejarah itu sedang giat dijalankan.

berkongsi