baid

[Arab] jauh, lawan karib (dekat);
karib (dan) ~ sanak saudara.

berkongsi