bahtera

[sastera lama] kapal besar;
melayarkan ~ hidup ki menjalani kehidupan sehari-hari;
mengendalikan ~ rumah tangga mengendalikan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga.

berkongsi