bahas

penyelidikan, pengupasan, perbincangan;
ilmu ~ pengetahuan tentang mencari kebenaran (cara berfikir yang benar) dengan jalan bertukar fikiran;

berbahas, berbahas-bahasan berbincang dengan seseorang atau pihak yang lain mengenai sesuatu perkara dengan mengemukakan hujah masing-masing (sama ada menyokong atau menentang), berdebat:
mereka ~ mengenai kesalahan bahasa;

membahaskan
1. membincangkan sesuatu dengan mengemukakan hujah masing-masing (sama ada menyokong atau menentang), mendebatkan, memperdebatkan:
persidangan untuk memilih usul-usul yang akan dibawa dalam sidang agung untuk dibahaskan;

2. mengupas, mengkritik, membantah:
kenyataan ini tidak dapat dibahaskan lagi;

bahasan
1. kritik, penyelidikan;

2. = perbahasan;

perbahasan
1. perihal berbahas atau membahaskan, perdebatan:
dalam ~ itu, acap kali dikemukakan pendapat yang bukan-bukan;
~ mengenai rang undang-undang;

2. peraduan berbahas antara dua pasukan (biasanya terdiri daripada tiga orang) yang membahaskan sesuatu tajuk (secara formal):
~ peringkat akhir antara Sekolah Alam Shah dan Kolej Tunku Kursiah akan disiarkan secara langsung melalui televisyen;

pembahasan perihal membahaskan;

pembahas orang yang membahaskan (sesuatu perkara), orang yang mengambil bahagian dalam (peraduan) perbahasan:
~, baik pencadang mahupun pembangkang, terdiri daripada dua orang Melayu dan dua orang bukan Melayu.

berkongsi