bahari II

[sastera lama] indah, elok, molek:
puteri yang ~.

berkongsi