bahantara

(Komputer) bahan seperti pita, cakera, kertas, dan lain-lain tempat data disimpan.

berkongsi