bahana II

[sastera lama] 1. berbeza;

2. luar biasa, amat (elok, besar, dan lain-lain):
paras adinda terlalu ~, lemah lembut sedang perdana;

= behena.

berkongsi