bagau

rumput ~ sejenis tumbuhan (herba), jerangau padang, Xyris indica.

berkongsi