bagal I

[arkaik]

1. terlampau besar (kuat);

2. kasar.

berkongsi