Badwi

1. bangsa pengembara di tanah Arab;

2. segolongan penduduk di bahagian selatan Banten (Jawa Barat).

berkongsi