babu

[Jawa] perempuan yang bekerja sebagai pembantu rumah, orang gaji, amah;
~ cuci babu yang kerjanya mencuci pakaian dan lain-lain;
~ dalam = ~ jongos babu yang mengurus bilik;
~ tetek babu yang menyusui anak;

memperbabu memperlakukan (menganggap) seperti babu:
~ bini.

berkongsi