babat III

perut lembu (kerbau dan lain-lain):
soto ~.

berkongsi