ba V

sedikit sahaja:
mereka tidak begitu pandai membuat rumah, hanya ~ boleh.

Ba simbol kimia bagi barium.

berkongsi