azimut

(Fizik) arah mengufuk suatu titik di langit dari suatu titik di bumi (biasanya disukat mengikut arah jam dari 0º pada titik rujukan melalui 360º).

berkongsi