azab

1. hukuman, seksaan (yang dideritai), kesengsaraan, kesusahan (yang dideritai seseorang);

2. susah sekali, sengsara:
kehidupan mereka sangat ~;

mengazab menghukum (dengan seksaan), menyeksa:
orang yang durjana akan diazab di neraka;

mengazabkan menimbulkan kesengsaraan (kesusahan yang amat sangat), menyengsarakan;

keazaban seksaan, kesengsaraan, kesusahan yang amat sangat:
~ yang dideritai oleh orang awam dalam masa peperangan.

berkongsi